Privacy Policy

Verwerking persoonsgegevens

Wij beschikken over uw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Wij maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven
door gebruik van cookies.

Wanneer u contact met Mandy Lomé fotografie wil opnemen middels het contactformulier (of op andere wijze), vraagt Mandy Lomé fotografie u om uw persoonsgegevens te verstekken. Mandy Lomé fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Uw foto’s
• Uw e-mailadres
• Uw telefoonnummer
• Uw adres gegevens
• Uw voor- en achternaam
• Uw IP-adres·

Privacy-en cookieverklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt door ons gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacyverklaring informeren we u over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Equestrian Influencer. De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door Equestrian Influencer gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring legt Mandy Lomé fotografie uit welke persoonsgegevens Mandy Lomé fotografie gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacyverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd. Graag uw aandacht voor hetgeen hieronder vermeldt.

Doeleinden verwerking
Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening voor u, zoals met u overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of uw website gebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. De persoonsgegevens worden enkel voor het beoogde doel gebruikt.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
• voor het verrichten van de aangeboden diensten;
• om met u in contact te kunnen komen;
• levering en facturatie van onze producten, ter uitvoering van uw verzoek.

Portretrecht
Mandy Lomé fotografie mag foto’s waar U kenbaar op staat uitsluitend met uw toestemming gebruiken op onder andere de website en social media. Deze toestemming vraagt Mandy Lomé fotografie na de fotoreportage. Voor publicaties ed. zal Mandy Lomé fotografie U ook altijd benaderen. Let op! Portretrechten gelden niet voor paarden en honden. Deze foto’s mogen ten alle tijden door Mandy Lomé fotografie gebruikt worden, ook voor commerciële doeleinden.

Cookies
Bij het aanbieden van elektronische diensten en/of producten maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om internetgedrag (klikgedrag) van bezoekers te analyseren voor het verbeteren van onze dienstverlening en websitegebruik. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Deze website is gemaakt via wordpress. WordPress slaat uw IP-Adres op en verzameld data voor de bezoekersaantallen, welke pagina’s veel bezocht worden, via welke website U op de website van Mandy Lomé fotografie gelijkend bent naar www.mandylome.nl, ed. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Beveiliging en bewaartermijnen
Mandy Lomé fotografie neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik.
Enkel noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, welke afgeschermd en gecontroleerd worden. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in functie van onze relatie tot u.

Inzage, correctie en verwijdering
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de email of het contactformulier. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Derden
In het geval wij gebruik maken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zullen wij met die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. Mandy Lomé fotografie verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder uw
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben verkregen.

Wanneer via de website van www.mandylome.nl, wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van
toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Mandy Lomé fotografie.

Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijke situaties vooraf te informeren.

Social media
Op onze website zijn buttons opgenomen van social media. Deze werken door middel van stukjes code die van die media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dit
wordt gebruikt om de websitebezoeker te herkennen wanneer deze ingelogd is op een sociale netwerk. Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, instagram). Houdt u er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig
deze privacyverklaring te raadplegen.

Copyright © 2021 Mandy Lomé
menucross-circle